Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Коренно различна ценностна и ментална кръвна група

  По-долу съм привел свой коментар преди време във Фейсбук и още по-раншен текст на моя сайт. Те в случая могат и да не се четат, служат само за илюстрация на моите позиции.
  Днес видях от екрана на телевизора една за мен до болка досадна (защото от нея вее лично непоносима скука а-ла късен пропаганден соц) РБ-дама, да повтаря своите няколко изтъркани, бюрократично-кухи фрази, а именно, че докато всичко не било договорено с ББ, нищо не било договорено.

Игровата драма на ББ

  Има по-интересни и полезни неща от следенето на т.нар. слова на лидерите в Народното събрание. Най-малкото сетивата се щадят от досега до политици, които са ситни, дребни като камилчета, а мислите не се замърсяват с хрумващи ти думи тежки...
  Но понякога надзъртам в медията 4.0 - Фейсбук.
  Научавам подробности, детайли, но те не променят предположенията и изводите ми.

Кадрова агресия

  Не зная дали обществото има реална представа за множеството кадрови промени, извършени от служебното правителство. Струва ми се, че досега нито едно от другите три служебни правителства не е вземало толкова много и толкова противоречиви кадрови решения. Не съм сигурен дали служебното правителство има моралното право да осъществява подобна мащабна дейност, доколкото е с крайно ограничен – като време и функции – мандат.

Кокоша слепота

  Един праобраз на РБ в по-предния парламент говореше фактически същото, но с малко по-различни и по-откровени, в духа на политическия реализъм (по-точно – на политическия егоизъм) думи:
  - как трябва да се направи на всяка цена дясно правителство;
  - как трябва да се правят тежки реформи след корумпираното, слабо и контролирано от ДПС управление на Тройната коалиция;
  - как трябва да се избере сигурността пред свободата;
  - как партньорите по ЕНП искат стабилно правителство на партиите-партньорки по ЕНП.
  
  И този праобраз на РБ се прегърна с ББ. …

Това е толкоз просто и логично…

  Кратки мои разсъждения преди и след сърцераздирателното събиране на номенклатурата на „ГЕРБ“ за да изслуша душевните страдания на своя лидер след седемте дни на фарсови и протакащи съставянето на правителството разговори с парламентарно представените партии…

Експорт на съдържанието