Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Само едно не разбирам

  Наричат го проблем с водата, но бедата, която сполетя Перник не е проблем, тя е тежък проблем, тя има измеренията на надигаща се катастрофа. При това тази беда не се отнася само до Перник, а е спомен от близкото бъдеще за много други наши населени места...
  Перничани страдат, но те биха страдали още повече, ако знаеха и научат, че са дезинформирани. Защото тежкият проблем с водата в Перник е изключително тежък проблем, много по-тежък от това, което им се казва. Той е началото на проблема, а не неговият финален етап.
  На България не ѝ пука за този проблем.

Те ще ни досъсипят

  deja vu
  1995 г. Клара Маринова (БСП): Картата на България е червена.
  2019 г. Менда Стоянова (ГЕРБ): Картата на България е синя.
  Помним какво се случи само 1 година след изявлението на Клара Маринова.
В ГЕРБ очевидно не помнят. Те разбраха, че са демократи едва преди десетина години.

Баластът

  А дали обясненията за нашите провали като държава, общество и граждани да не са чак толкова в полето на социалните науки, а да са много по-простички?
  Предполагам един аспект на обясненията е "скрит" и в това, което видях преди малко.
     В кварталния супермаркет има и каса, която ти дава бърза писта - до 6 продукта.
  Нареждам се там, защото съм взел две неща и бързам.
  Пред мен има само трима души.

Загрижили ми се пост-фактум…

  21 век, завършва второто десетилетие от него...
  Светът, Европа, нашият регион, България – всички вече навлязоха в Рисковото общество, в Обществото на рисковете.
  Това е общество на неизвестните неизвестни, на черните лебеди (събития, които отникъде не следват, но като се случат, последиците от тях са огромни).
  Дори редовите студенти знаят, че в такова общество, в тази динамична и сложна ситуация с висока степен на неопределеност и с постоянно производство на рискове, вече не може да се залага на реагиране, на реактивно действие (когато се разрази бедата).

Така е лесно да се управлява

  Тези дни студент ме попита защо във властта има толкова много хора, които парадират с лошото си възпитание, демонстрират ограничено мислене и ни навират в очите съмнителното свое образование? Защо не се дава път на знаещите и можещите, високо образованите и креативно мислещи хора?
  Днес срещнах този цитат:
  "И наистина, кажете ни, молиме ви се, каква кариера може да има един образован и развит човек у нас?".
Христо Ботев

Експорт на съдържанието