Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Вирусът: Ден 56

1 май, Вирусът: Ден 56

1588 официално установени заразени, 69 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167
30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186
06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122
13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239
20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433
27.04.-03.05. 39 50 51 53 47 общо 240

Вирусът: Ден 55

30 април, Вирусът: Ден 55

1541 официално установени заразени, 66 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167
30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186
06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122
13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239
20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433
27.04.-03.05. 39 50 51 53 общо 193

Вирусът: Ден 54

29 април, Вирусът: Ден 54

1488 официално установени заразени, 65 починали.

Нарастването на официално установените заразени:

23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167
30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186
06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122
13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239
20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433
27.04.-03.05. 39 50 51 общо 140

Моите четири "опорни точки" - как аз смятам, че трябва да се мисли за Вируса

Според мен това интервю си струва да се прочете...

https://clubz.bg/97959-prof_kylvachev_sega_imame_samo_momentna_snimka_na...

Понякога ме е направо яд, че не мога по никакъв начин да повлияя с вижданията си на онези, от които зависи успешната битка с Вируса!

Кои са моите твърдения вече поне два месеца, от повече от седмица преди вирусът да дойде в България (преди да бъде официално установен)?
Ето ги моите „опорни точки“ (те всичките могат да бъдат доказани, че съществуват - има ги тук и на моя сайт):

Първо, този Вирус трябва да се разглежда като рисковизиран проблем.
Това означава, според моята Наука за сигурността, че той притежава такава мощ и изобретателност, че може да проникне не през пряко свързана с него уязвимост на системата (както прави всеки риск), а през ВСЯКА уязвимост на системата. Освен това отговорът на него може да бъде даден само на системно ниво, холистично, а не редукционистично, на парче.
[В приведеното интервю също се говори изрично за системното ниво!]

Второ, това е Вирус от ново поколение.

Вирусът: Ден 53

  28 април, Вирусът: Ден 53

  1437 официално установени заразени, 61 починали.

  Нарастването на официално установените заразени:

  23.03.-29.03. 19 12 18 23 33 37 25 общо 167
  30.03.-05.04. 18 25 33 37 28 21 24 общо 186
  06.04.-12.04. 21 16 30 13 14 21 7 общо 122
  13.04.-19.04 19 40 48 42 40 19 31 общо 239
  20.04.-26.04. 51 49 66 90 63 56 58 общо 433
  27.04.-03.05. 39 50 общо 89

Експорт на съдържанието