Кристина Курчаб-Радлих, "Вова, Володя, Владимир Путин"

  Това във всички значения на думата е жестока книга!
  
  Всеки може да се отнася различно към Путин, но си струва да прочете тази книга. Тя се базира на стремежа на авторката да говори с факти и да ги събира и анализира през призмата на своите принципи и разбирания.
  
  Първото, което човек си помисля, като чете е - 15% от написаното да е истина, книгата е направо страшна!
  А аз подозирам, че процентът е доста по-висок.
  
  Честно казано, книгата ме потресе. Макар сигурно да е твърде двуцифрен броят на прочетените от мен през последните няколко години книги все на същата тема, понякога с противоположни виждания и тълкувания на феномена "Путин".
  Т.е. на човека, който е решил, че
  само и единствено той има правото да управлява Русия (скоро ще подкара   Третото десетилетие като неин едноличен повелител);
  само и единствено той знае какви са нейните интереси;
  само и единствено той може да определя кое е вярно и кое - не, що се   отнася до възгледите за настоящето и бъдещето на Русия;
  само и единствено той притежава истината от последна инстанция какво значи да обичаш Русия...
  И, съответно, цената да не си на едно и също мнение с него започва да става в Русия все по-висока.
  А в научните изследвания се завръща модата от застойния Брежневизъм - да започваш анализите си с цитати от Путин. Ако искаш, разбира се, да напредваш в науката. Особено в науката за сигурността, отбраната, външната политика и вътрешния ред. Там това е задължително. И здравословно...
  
  11.07.2019 г.