Трудното мина

Трудното мина. Остават само по-трудното, най-трудното и по-по-най-трудното!
Блатото е изолирано, разрастването му е спряно. Но тресавището си остава, то издишва миазми и развъжда вредни насекоми и отровни влечуги.

Тепърва трябва да се извърши пресушаване на това природно бедствие, да се извърши прочистване, саниране и прекъсване на всяка възможност отново всичко да се заблати и тинята да започне да се разпространява отново. Това изисква огромни усилия, за да се освежи злокачественият климат в обществото ни и да се озонира цялото ни управление - отгоре додолу и в центъра и по места. Злото е на колене, но когато змията чувства края си, тя става най-опасна и способна на всичко...
  
  
  
  
Направих недопустими грешки, които се отчитат като успехи през евроатлантическите партньори....
Не бях чувал по-комична фраза!
Тя изкарва евроатлантическите партньори или глупаци, или идиоти, или циници, или мошеници.
  
  
  
  
Мой приятел пита:
- Кюлчета има, но никой не ги е подарявал, тогава как са се оказали те там - ако не са дадени с добра воля, то излиза, че са дадени по принуда, доброзорно?
  
  11.05.2021 г.