Позицията за Северна Македония: Ще ставаме все повече

Разбира се, че в никакъв случай не съм бил единствен. Но както може да се провери на сайта ми (помествам там абсолютно всяко свое мнение), от години говоря за тотално сбърканата ни, безперспективна, обърната към миналото, нерешаваща нито един наш стратегически проблем, патрЕотарска и самозаклещена в капан наша позиция спрямо (Северна) Македония. От години!
И това мое виждане звучеше самотно, изглеждаше обречено, не срещаше абсолютно никаква подкрепа и ми носеше само вреди и обиди.
Но както съм казвал, това, че твърдя непопулярни в дадения момент неща никога не е било възпиращ за мен фактор. Имам ли мнение по важен според мен проблем, аз го изричам на глас. Винаги съм смятал, че правотата не е право пропорционална на подкрепата за нея. Даже напротив. Но ако на човек му стиска да отстоява вижданията си независимо от цената, няма сила, която да го спре да го прави. Въпрос на жизнен принцип.
Ето и сега - само с един бегъл повод на няколко сайта и на Фейсбук видях поне десетина текста, които са негативни по отношение на запънатото като магаре на мост наше инатене по ветото ни за членството на Македония в ЕС. С различни по насоченост и дълбочина аргументи.
Постепенно такива позиции ще стават повече. Неизбежно е да стигне обществото ни до извода, че нашата национална позиция трябва да бъде обърната към бъдещето и че членството на Македония в ЕС отговаря на стратегическите ни, геополитическите ни, икономическите ни и културните ни интереси.
  
  18.01.2022 г.