Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Защо ББ се прави на Путин, а не успява да прилича дори на Орбан?

  Първо, и Путин, и Орбан (всеки по свой начин с отчитане на спецификите в техните страни) предлагат сделка на обществото – подобряване на жизнения стандарт срещу ограничаване на демократичните свободи.
  ББ на практика ограничава политическите свободи без дори на теория да гарантира подобряване на жизнения стандарт.

Голямата власт на малката групичка

  Мой приятел работи в едно министерство. Днес ми каза:
  
  Ти с твоята наука си се отдалечил от това, което се прави от властта. Има една малка групичка на самия връх, тя управлява държавата ръчно, изключително по своя воля. Определят на кого каква държавна поръчка да се даде, чия фирма какво да получи, къде какво да се пипне в законите, какви решения да вземе правителството на заседание или на подпис.

Бокова: Кандидат на България? Не! Кандидат на Мрежата, присвоила си България...

  За безусловното право (чух за него днес) на Ирина Бокова да си избере екипа, с който ще се бори за високия пост.
  Четири съображения.
  
  Първо, Ирина Бокова със своята амбиция да оглави ООН, принуди българското правителство да я издигне, макар че в обществото има разединение по този въпрос.

Безхаберността на политиците към националната сигурност и безотговорността на обществото към България не могат да се променят

  За съжаление, основните принципи на националната сигурност продължават да бъдат и все повече стават такива:
  1. На нас това няма да ни се случи!
  2. Дано ни се размине!
  3. Куцото пиле и Господ го пази!
  4. Да се снишим и бурята ще ни отмине!

Всичко е тотално сбъркано във висшето ни образование

  Колега, доста добър учен, професор в сериозен държавен университет, ми каза следното, което в по-голямата си част е точно така, според мен:
  
  Всичко е тотално сбъркано във висшето образование, а сега започва недостатъчно обмислено или достатъчно необмислено настъпление срещу него, като че ли на образователното министерство му спускат идеите и плановете за реформи от Библиотекарското училище!?
  Сбъркани са много неща и още повече ще се объркват.

Експорт на съдържанието